Thursday 25th April 2024

Ne ʻi ai fehālaaki hono fakaʻavalisi moʻua ʻuhilá hili ʻa e moʻungaafi: Sea Poate TPL

Faʻu ʻe Tonga Fonua

Nukuʻalofa: Ko e foungá ko e kole fakamolemole ʻoua toe tuli tonuhia pea hoko atu ngaue maʻae kakai ʻo e fonua.

   ʻOku aʻu  pea kuo tuku mai ha fakamatala falalaʻanga mo pau mei he Kautaha ʻUhila ʻa Tonga ki he nusipepá ni ke ʻoatu ki he kakai ʻo e fonuá fekauʻaki pea mo e meʻa tonu naʻe hoko ki he ʻuhilá, hili ʻa e fakatamaki ʻo e moʻunga afi Hunga Tonga/Haʻapai he . . .

Sorry you need a paid subscription to read this news article.

Get unlimited access to all the news we offer.

Already a subscriber? Sign in here

ADVERTISEMENT
Advertise with us

Advertising with Kakalu will put you in front of your customers.