Monday 15th July 2024

31 May 2024

‘Ofa ange ‘e Teau e $50,000 ki he Polisi kae feinga’i ke tamate’i ‘ene hopo faito’o konatapu´

‘Ikai ke tali ai ke malu’i ia ki tu’a KO E taha e faito’o konatapu lahi taha ne ma’u fakamuimui taha ‘i Tonga ne puke ai e toko 3 ‘o fakahu mo faka’ilo. Ko Teau ‘i Mo’unga Faletau, Jimmy Tupou pea mo ‘Ofisi ‘Ake.   ‘Oku tukuaki’i ‘a Teau mo ‘Ofisi ‘Ake ki he’ena kaungaa ngaue ki

‘Ofa ange ‘e Teau e $50,000 ki he Polisi kae feinga’i ke tamate’i ‘ene hopo faito’o konatapu´ Read More »

Halaia ‘a Mafi he faka’uli ta’etokanga ‘o hoko ai ha mate

KUO fakahalaia’i ‘e Fakamaau Lahi Cooper ‘a Kepueli Christopher Mafi ta’u 32 ‘o Ha’asini´ ‘i he tukuaki’i ki he’ene faka’uli ta’etokanga ‘o hoko ai e pekia ‘a ‘Ahotau Taufu’i ‘o Pelehake he hengihengi 20 ‘o Novema 2022 fakafuofua ne ofi ki he 4 hengihengi.    ‘Oku tukuaki’i na’e lele atu ‘a e faka’iloa´ he ka C27580 ‘o

Halaia ‘a Mafi he faka’uli ta’etokanga ‘o hoko ai ha mate Read More »

Mo’ua e kau tangata ki he kaiha’asi e koniteina kakano’i manu ‘a e Siaina

NA’E fakahalaia’i ‘e he Fakamaau Lahi ‘E. Langi ‘a e kau tangata ‘i he tukuaki’i ki he’enau kaungaa fai hono kaiha’asi ha koniteina kakano’i manu ‘a e tangata pisinisi Siaina ko Raymond Yu ‘i Ma’ufanga mei he vaha’a ‘o Siulai ki ‘Aokosi 2021.   Ko e  kau faka’iloa´ ko Saimone Vaka mo Andy Lavelua ne faka’ilo naua ki

Mo’ua e kau tangata ki he kaiha’asi e koniteina kakano’i manu ‘a e Siaina Read More »

Tangi e pule’anga he alea he ‘api ne ‘iai e fu’u maka ‘o Uhi

NA’E fakahoko e tangi ‘a e Pule’anga Tonga´ ki he Fakamaau’anga Tangi ‘o fekau’aki mo e tu’utu’uni na’e fakahoko ‘e Fakamaau Lahi Laki Niu he ‘aho 23 ‘o Novema 2022 ‘aia na’a ne fakahalaia’i ai ‘a e Pule’anga Tonga´ pea mo Mrs Finehika Malupo ko ia na’a ne fakalele e ngaue he kelekele lisi ‘o Sekitofa

Tangi e pule’anga he alea he ‘api ne ‘iai e fu’u maka ‘o Uhi Read More »

Ta’efai ki he tautea ne hilifaki´ ko e ‘alu ai pe ‘o ngaue popula

NA’E tautea ‘e Fakamaau lahi Cooper ‘a e fefine ko Fa’onelua Lina Halangahu ‘o Houma ke ne ngaue popula he uike ‘e 5 ko ‘ene talangata mo e ta’efai ki he tautea na’e ‘uluaki hilifaki ki ai´.   Na’e tautea ‘a Ms Halangahu he ‘aho 15 ‘o Tisema 2023 ki hon ma’u ia mo ha ngaahi naunau

Ta’efai ki he tautea ne hilifaki´ ko e ‘alu ai pe ‘o ngaue popula Read More »

Tautea ngaue popula ongo tama kaiha’a koloa laukilu mei he Misiume Fakafonua.

KUO tautea ngaue popula taki ta’u 2 ‘i  Tongatapu ‘a Siosaia Taulahi ta’u 20 mei Fanga pea pehe kia Tevita Kuila Paasi ta’u 20  ki he’ena haefale mo e kaiha’a he Tonga National Museum ‘o to’o e koloa fe’unga hono mahu’inga he maketi mo e $231,700.00 he ‘aho 12 Tisema 2022.     Ko e keisi ‘eni

Tautea ngaue popula ongo tama kaiha’a koloa laukilu mei he Misiume Fakafonua. Read More »

Tuai langa tokoni ‘a e pule’anga ki he kakai ne mole honau ‘api he sunami.

‘OKU lolotonga lele langa ngaahi fale tokoni ki he Sunmi ne hake he ta’u 2022 he konga e ngaahi motu ‘o Tongatapu ka ‘oku lahi e hanu mo e launga ‘i he tuai ‘a e ngaue.     Ko e fa’ahinga ngaue ‘e tuai he ko e langa e ngaahi fale ma’ae ngaahi famili tokolahi ‘okapau ‘e

Tuai langa tokoni ‘a e pule’anga ki he kakai ne mole honau ‘api he sunami. Read More »

Tauhi pilisone matapule ma’u mo e faito’okonatapu pehee ki he $9 mano.

‘OKU kei tauhi malu ‘e he kau polisi ‘a Tu’ifua Angilau mei Vaini hili ‘enau puke fakataha ia mo ha faito’okonatapu mo e pa’anga ‘i Ma’asi. Na’e fakaha ‘e he kau polisi ko Tu’ifua ko e tokotaha na’e tu’olahi ‘enau ma’u ngaahi fakamatala ‘oku ne tufaki e faito’okonatapu ‘i he vahe hahake. Na’a nau ma’u ia

Tauhi pilisone matapule ma’u mo e faito’okonatapu pehee ki he $9 mano. Read More »