Friday 14th June 2024

17 May 2024

Halaia ki he Hia Fakamamahi he Ope ko ‘ene kape “Pisila Kuli ta’etalausese.,..mo e tukuaki’i tohotoho

NA’E tu’utu’uni ‘e Fakamaau Ane Mailangi ke halaia e fefine ko Vasi Taiamoni Vehikite nofo ‘Amelika ki he’ene maumau’i e lao fakamamahi mo fakatupu ha maumau ‘aki hono tuku atu ha fetu’utaki faka’ilekitulonika ‘o maumau ai e Kupu 4 (1) (b) e Lao ki he ngaahi Hia ‘o e  fakamamahi ‘aki e  fetu’utaki faka’ilekitulonika´.   Ko e tupu ‘eni […]

Halaia ki he Hia Fakamamahi he Ope ko ‘ene kape “Pisila Kuli ta’etalausese.,..mo e tukuaki’i tohotoho Read More »

Mo’ua $15,000 ‘a Lavulavu he anga ta’efaka’apa’apa ki he fakamaau’anga´

NA’E tautea ‘e he Tu’i Fakamaau lahi le’ole’o´, Petunia Tupou ‘a ‘Etuate Lavulavu ke ne totongi e $15,000 ko e anga ta’efaka’apa’apa ki he fakamaau’anga´.    Ko tupu ‘eni mei he fakamatala na’a ne fakahoko ‘i hono faka’eke’eke ia he polokalama ‘a e kautaha ongoongo ‘a Soloveista Tonga ko e VPON Media.   Na’e hili pe hono tukuange

Mo’ua $15,000 ‘a Lavulavu he anga ta’efaka’apa’apa ki he fakamaau’anga´ Read More »

‘Ikai ke tali e ‘eke’i ‘e Sosefo Penitani e tu’unga fakalao hono lisi hono ‘api´

NA’E ‘ikai ke tali ‘e he Tu’i Fakamaau le’ole’o´, Petunia Tupou ‘a e ‘eke’i ‘e Sosefo Penitani e tu’unga fakalao hono lisi e konga hono ‘api tukuhau´ kia Pohiva Uele. ‘Oku malie e hopo ni he ko e ‘api ko ‘eni´ ‘oku ‘iai e fu’u maka ai ‘aia ‘oku fakafuofua hono mahu’inga ‘oku ‘ova hake ia

‘Ikai ke tali e ‘eke’i ‘e Sosefo Penitani e tu’unga fakalao hono lisi hono ‘api´ Read More »

Faito’o konatapu´ mo e folau ngaue fakataimi ki muli´ ne tokanga ki ai ‘a ‘Ene ‘Afio´

NA’E lava lelei e huufi e Fale alea ‘o Tonga´ he Tu’apulelulu´ ‘e he Pilinisi Kalauni´, Tupouto’a he ‘oku ‘i muli ‘a ‘Ene ‘Afio´.   Ko e me’a lalahi ‘e 3 na’e tokanga ki ai ‘a ‘Ene ‘Afio´ he’ene folofola huufi e Fale´.      ‘Uluaki´ ko e faito’o konatapu´ ‘aia na’a ne folofola ai ki hono ma’u

Faito’o konatapu´ mo e folau ngaue fakataimi ki muli´ ne tokanga ki ai ‘a ‘Ene ‘Afio´ Read More »

Halaia ‘a Manase Tongia ki he tali ha koloa kaiha’a 

NA’E halaia ‘a Manase Tongia hili ‘ene tali tonuhia ki he hia ko e tali ha koloa kaiha’a. Kae lolotonga e hopo´ ne liliu e tali ia ‘a hono kaunga faka’iloa´ ko Viliami Vanisi ‘o halaia. Ko e hopo ni na’e tuku hifo mei he Fakamaau’anga Lahi´ ke fai he fakamaau’anga Polisi´.   Ne faka’ilo ‘a Manase

Halaia ‘a Manase Tongia ki he tali ha koloa kaiha’a  Read More »

Faka’ilo e tangata ki he’ene tui’i ‘a Hafoka ‘o pekia´

KUO faka’ilo ‘e he kau polisi Fremont Boulevard, California ‘a e tangata ta’u 58 ko Hung Vuu ki he tamate tangata he’ene faka’uli konaa ‘o tui’i ‘a Taniela Finau Hafoka ‘o ne pekia.    ‘Oku tukuaki’i na’e konaa ‘a Hung pea ne tui’i ‘a Hafoka pea lele pe ia ‘o ne toki tu’u he’ene tui’i ha fu’u

Faka’ilo e tangata ki he’ene tui’i ‘a Hafoka ‘o pekia´ Read More »

Puke he kau Polisi´ e toko 2 ki he kaiha‘asi e kava mei he ‘api Siasi

 Fakatatau ki he fakamatala mei kau Polisi ‘o Papakura na’e hae ‘a e ‘api siasi Fakatahataha ‘a e kau Tonga´ ‘i Papakura´ ‘i he ‘aho 13 ‘o Ma’asi´.   Na’a nau kaiha’asi mei ai ‘a e kava Tonga laka hake  he kilo ‘e 30 mo e ngaahi me’akehe pe ‘o kau ai e me’alea. Pea kuo puke ai

Puke he kau Polisi´ e toko 2 ki he kaiha‘asi e kava mei he ‘api Siasi Read More »

Ngaue popula ‘a e Palemia maloloo ‘o Fisi, Frank Bainimarama

Ko e ongo Palemia maloloo ‘aki ‘eni ‘e 2 ‘a Fisi kuo ngaue popula NA’E tautea he Tusite kuo ‘osi´ he fakamaau’anga lahi ‘a Fisi´ ‘a e Palemia maloloo ‘a Fisi Frank Bainimarama mo ‘ene Komisiona Polisi ‘i hono taimi ko Sitiveni Qiliho ke na ngaue popula ki he’ena fakafaingata’a’ia’i e ngaue ki he totonu´. ‘Oku

Ngaue popula ‘a e Palemia maloloo ‘o Fisi, Frank Bainimarama Read More »

Tukuange mai he kau polisi´ e hingoa e tokotaha na’e fana’i he kau polisi´ ‘o mate´

KUO tukuange mai ‘e he kau Polisi ‘o Salt Lake City ‘a e hingoa e tokotaha na’e fana’i he kau Polisi ‘o Taylorsville ko e matapule Tonga ta’u 33 ko Foueti Afeaki.    ‘Oku pehee na’e ma’u he kau polisi ha lipooti ko e kee ‘i he ‘api e pekia´ pe ko ha tukuaki’i ki he hia

Tukuange mai he kau polisi´ e hingoa e tokotaha na’e fana’i he kau polisi´ ‘o mate´ Read More »