Friday 14th June 2024

8 May 2024

Ne ‘ikai ko ha fakapoongi ka ne puke pe pea to he hala´

NA’E ma’u he pongipongi Sapate ha tamai ko Kepueli ‘Ahome’e mei Ha’alalo he ve’ehala loto ‘i Tokomololo kuo ne pekia.   Fakatatau ki he fakamatala ‘oku ma’u ‘e he Kakalu ko e  tokotaha na’a ne ma’u e pekia´ na’e ‘ikai ha faka’ilonga ia ne likolilo hono vala´ pe ne ‘ohofi ia pe mamulumulu. Ko hono fofonga ne tokoto […]

Ne ‘ikai ko ha fakapoongi ka ne puke pe pea to he hala´ Read More »

Ko e fatongia tefito ‘o e Pule’anga, ke hiki e tu’unga vahenga, mo tokonia e kakai ‘o e fonua.

Pea ko e ngaahi faitu’utu’uni ‘a e pule’anga, ‘oku kaunga tonu mo e mo’ui ‘a hotau ngaahi komiuniti. Ne fakamo’oni’i eni ‘i he ngaahi me’a ne hoko lolotonga e ngaahi liliu faka’ekonomika lalahi  ‘i he fonua ni, ‘i he ngaahi ta’u ‘o e 1980 mo e 1990 tupu. ‘I he taimi ko ia, ne ta’eta’epau

Ko e fatongia tefito ‘o e Pule’anga, ke hiki e tu’unga vahenga, mo tokonia e kakai ‘o e fonua. Read More »

Pekia e fefine ngaue ‘a e kau Polisi´ he fakatu’utamaki

NA’E fakahoko ha faka’apa’apa makehe ‘a e kau polisi he ‘ofisi Alameda County ‘i ‘Amelika ki he fefine Tonga ne ngaue honau ‘ofisi ‘o ne tali e ngaahi launga mo e fetu’utaki kotoa ki he ‘apitanga Polisi´ ko Antonette Finau ne pekia he fakatu’utamaki na’e hoko he hala pule’anga´.   ‘Oku pehee na’e lele atu ‘a Ms

Pekia e fefine ngaue ‘a e kau Polisi´ he fakatu’utamaki Read More »

Ngaue popula fefine ngaue ‘a e TDB he mole e pa’anga Vahe 10 ‘a e Mamonga

NA’E tautea he fakamaau’anga´ e fefine ko ‘Eva ‘Ailolo ka ‘oku toe ‘iloa pe ko ‘Eva ‘i Pomana Tau’ese ke ne ngaue popula koe’uhi´ ko e pa’anga na’e mole lolotonga ‘ene ngaue ko e Teller he Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga´ ‘i Vava’u´.   Ko e puipuitu’a e keisi ni ‘oku pehe ni. Na’e ‘ohovale e ‘ulu’i ‘ofisi

Ngaue popula fefine ngaue ‘a e TDB he mole e pa’anga Vahe 10 ‘a e Mamonga Read More »

Ngaue popula ko e kaiha’asie  koloa e ngaue’anga ne ngaue ai´

NA’E tautea ‘e Fakamaau lahi le’ole’o Langi ‘a ‘Etuate Siaosi Katoa ta’u 32 ‘o Nukunuku ke ne ngaue popula ki he kaiha’a e naunau langa mei he kautaha na’a ne ngaue ki ai´.   Ko e mamahi´ ko Tony Raj Kumar ta’u 57 ko e Pule ia e kautaha ko e Anna’s Building Supplies ‘i Kolofo’ou. Ko

Ngaue popula ko e kaiha’asie  koloa e ngaue’anga ne ngaue ai´ Read More »

‘Eti e fefine ko e ’ofisa Kasitomu ia ‘o fai’aki e loi mo e kaakaa´

NA’E tautea ‘i he fakamaau’anga´  ‘a e fefine ko Mele Soloi Malo Havea ta’u 35  mei Fungamisi Vava’u ki he hia na’e tukuaki’i ia ki ai ko ‘ene ‘eti ko ha ‘ofisa Kasitomu ia.   ‘I Siulai 2023 na’e ‘alu atu e faka’iloa´ ‘o nofo he ‘api ‘ene Uncle ‘i Leimatu’a. Na’a ne nofo ai mo e tokotaha ko

‘Eti e fefine ko e ’ofisa Kasitomu ia ‘o fai’aki e loi mo e kaakaa´ Read More »