Friday 14th June 2024

3 May 2024

Tangi fekau’aki mo hon tautea ia he’ebne taa hono hoa´

‘I Sepitema 2016 na’e tautea ai he fakamaau ‘anga ‘i ‘Okalani  ‘a Kasinga Filivao ke ne ngaue popula he ta’u ‘e 14 ki he’ene taa fakamamahi’i hono hoa´. Ne pau ke ne ngaue’i e ta’u ‘e 9 mo e mahina ‘e 18 kae toki ‘ataa ke fakakaukau’i pe ‘e tukuange mai ki he komiunitii´.   Ka ne ‘osi

Tangi fekau’aki mo hon tautea ia he’ebne taa hono hoa´ Read More »

Hao ‘a Tu’itavuki he tukuaki’i ki he kaiha’asi ha me’alele

NA’E tu’utu’uni e Fakamaau Lahi Cooper ke hao ‘a Malakai Tu’itavuki ‘o Tofoa ki he tukuaki’i ki he’ene kaiha’asi ha me’alele mo ‘ene ma’u ha koloa kaiha’a.   Na’e tukuaki’i ‘a Malakai ki he’ene ‘ave ta’efakalao ha me’alele Nissan X-Trial laiseni L27493 ‘aia ko hono mahu’inga ko e $19,000. Ko e me’alele ‘eni ia ‘a Solomone Filiai.

Hao ‘a Tu’itavuki he tukuaki’i ki he kaiha’asi ha me’alele Read More »