Friday 14th June 2024

26 April 2024

Tali halaia ongo tama kengi Tonga he ‘ohofi ha motu’a he’ene me’alele´

‘I‘Aokosi e ta’u kluo ‘osi´ na’e alea ai e kau kengi Headhunters mo e kau kengi Rebels kenau fetaulaki ki he paaka ‘i Pt England ‘o ‘ai’ai ma’a ai.   Ka ko e kau kengi Rebels ‘oku nau vaofi nautolu mo e kau kengi ‘oku ui ko e FITUS (7) pea pehee ki he kau kengi […]

Tali halaia ongo tama kengi Tonga he ‘ohofi ha motu’a he’ene me’alele´ Read More »

Tautea ngaue popula ta’u 14 e tama fakahifo uta he vakapuna ki he tokoni’i ke hu mai e faito’o konatapu

KO E me’apango he ‘oku ‘ikai faka’ataa ke fakaha e hingoa e matapule ta’u 47 na’e tautea he fakamaau’anga´ ke ne ngaue popula he ta’u ‘e 14 mo e mahina ‘e 7 ki he’ene kaunga ki hono hu mai e faito’o konatapu ne ha’u mo e tama hiva ‘iloa ko Romney Fuki Fukofuka ka ne ‘ilo

Tautea ngaue popula ta’u 14 e tama fakahifo uta he vakapuna ki he tokoni’i ke hu mai e faito’o konatapu Read More »

Kakaa’i e kakai´, ngaue popula pea tipota’i ki Tonga

KUO tautea ‘a e matapule kaakaa lahi ko Tevita Tilitili Ungounga ke ngaue popula he ta’u ‘e 3 pea ko ‘ene ‘ataa pe ‘o tipota’i leva ki Tonga.    ‘Oku tukuaki’i e ‘a Tevita ki he’ene kakaa’ie  kakai ‘o totongi ange e pa’anga ke fai ‘enau ngaahi ngaue pea hola ia kae ‘ikai fai pe ‘ikai ‘osi e

Kakaa’i e kakai´, ngaue popula pea tipota’i ki Tonga Read More »