Friday 14th June 2024

19 April 2024

Mole $135,000 ‘a e Siasi SUTT NZ ‘i he Tongitupe´

‘OKU lolotonga tali hopo atu e taki e polokalama fakatupu pa’anga Tongitupe´ ko Tilila Siola’a Walker Sumchai ‘i ‘Amelika koe’uhi´ ko e mole ‘a e pa’anga ‘a e kakai´ ‘aia ‘oku fakafuofua ki he $13 miliona.    Kuo feto’e’aki e kakai na’a nau too ‘i he polokalama ni he mahino kiate kinautolu e mole ‘enau pa’anga pea […]

Mole $135,000 ‘a e Siasi SUTT NZ ‘i he Tongitupe´ Read More »

Mali e Faifekau ia mo hono mali´ pea ‘alu ai pe huspeniti´ ia ‘o siasi kehe

“Ne na ‘osi mavae naua ia he uike ‘e 8” : Tali ia ‘a e Faifekau´ mo faka’ikai’i e tukuaki’i´ KO E taha e talanoa fakaloloma ko e tukuaki’i ‘e Mata’ulano Taulani (Lano) ko e maumau’anga hono ‘api´ mo Mavae Taulani ko e Faifekau Sea e siasi SUTT ‘o Nu’usila´, Faifekau Uesile Manoa. Kuo ‘osi mali

Mali e Faifekau ia mo hono mali´ pea ‘alu ai pe huspeniti´ ia ‘o siasi kehe Read More »

Neu fakafisi mei he Sunergise ke ‘oua na’a fepakipaki e mafai faitu’utu’uni (COI): Sea Poate ‘Uhila.

NA’E  tuku mai ‘e he Sea ‘o e Poate ki he ngaahi ma’u’anga ivi ‘a e pule’anga (Utilities) Tapu Panuve, ‘ene fakama’ala’ala ki he kaveinga ‘ene hoko ko e fakafofonga ‘o e kautaha solar pe taha kuo lele ‘i Tonga ni ko e Sunergise, ‘o fakatau atu ki he kautaha ‘uhila ‘a Tonga. Na’e faka’ohovale lahi

Neu fakafisi mei he Sunergise ke ‘oua na’a fepakipaki e mafai faitu’utu’uni (COI): Sea Poate ‘Uhila. Read More »