Friday 14th June 2024

12 April 2024

Kole fakamolemole ‘a e fa’ee´ ki he Hou’eiki mo e kakai e kolo´ he ma’u hono foha mo e Faito’o konatapu

Puke moe tama pisinisi uku ika mo’ui ko Teau Faletau he tukuaki’i ki he faito’o´ NA’E ‘ikai ha loto ‘e toe fefeka he tohi ‘a e fa’ee e matapule ta’u 30 na’e puke mei Vaini ko Jim Tupou mo e faito’o konatapu kilo ‘e 12 he po Falaite kuo ‘osi´ ‘i Vaini.    Na’e toe ‘ohofi ‘e […]

Kole fakamolemole ‘a e fa’ee´ ki he Hou’eiki mo e kakai e kolo´ he ma’u hono foha mo e Faito’o konatapu Read More »

Ma’u he Kasitomu e faito’o konatapu he uta mei ‘Amelika

NA’E puke ‘e he Kasitomu he’enau fengaue’aki mo e kau Polisi ‘a Tonga ha faito’o konatapu Methamphetamine pe ko ia ‘oku ‘iloa ko e Ice fe’unga mo e kalami ‘e 137.36.   ‘Oku pehee ko e uta ni na’e lolotonga hono sivi´ pea ne ma’u hake ai e ongo fo’i hina kofi na’e sila’i ‘aia ne fa’o

Ma’u he Kasitomu e faito’o konatapu he uta mei ‘Amelika Read More »

‘Ikai tali ke faka’ilo e Polisi na’a ne fana’i ‘a Halai´ ‘o iku mate ai´

KUO fakaha ‘e he Talekita Talatalaaki fakafeitu’u ‘a Salt Lake City ko Sim Gill he’ikai kenau faka’ilo hia ‘a e ‘ofisa polisi na’a ne fana’i e matapule Tonga ko Penisimani Halai ta’u 41 ‘o iku ai ki he’ene pekia´.   Ko e me’a ‘eni na’e hoko ‘i Sanuali ta’u kuo ‘osi´. Na’e faka’uli ‘a Halai he me’alele

‘Ikai tali ke faka’ilo e Polisi na’a ne fana’i ‘a Halai´ ‘o iku mate ai´ Read More »

Faka’ilo e Tonga ki he kaunga kau he fakapo ‘i ‘Aositelelia

KUO puke ‘e he kau polisi´ e tangata ko Michael Tuite ta’u 30 ‘o fakahu ‘i he tukuaki’i ki hono fakapoongi e tangata ko David Stemler he ta’u kuo ‘osi´. ‘Oku faka’ilo fakataha mo e matapule ko Sione Langi ta’u 27 ki he kaungaa kau he fakapoo.    Ka ‘i he uike kuo ‘osi´ na’e toe puke

Faka’ilo e Tonga ki he kaunga kau he fakapo ‘i ‘Aositelelia Read More »

Fakapaasi e ngaahi lipooti pa’anga tokoni ki he ngaahi Vahenga 1-17.

NA’E fakapaasi ‘e he Fale Alea ‘a e Lipooti ‘Atita ki he Pa’anga Tokoni Ki he Ngaahi Vahenga 1-17 ki he ta’u fakapa’anga ‘o kamata lau mei Fepueli 2021 ki Sanuali 2023. Ko e tali eni ‘a e ngaahi lipooti ‘atita e vahenga fili ‘e 17 pea fakatokanga’i mo e ngaahi me’a na’e tokanga ki ai

Fakapaasi e ngaahi lipooti pa’anga tokoni ki he ngaahi Vahenga 1-17. Read More »