Friday 14th June 2024

5 April 2024

Fakafisi ‘a Fekita mei he Minisita ki Muli ‘o hu ia ‘o Minisita he MEIDEC

HILI ha ngaahi ‘aho mo uike e fakaha ‘e he ngaahi kautaha ongoongo e fakafisi ‘a e Palemia´, Siaosi Sovaleni mei he Minisita ma’ae kau Tau ‘a ‘Ene’ Afio pea mo Fekita ‘Utoikamanu mei he lakanga Minisita ki Muli´, ko hono toki fakaha ‘eni ‘e he Palemia´ ko e mo’oni kuo na ‘osi fakafisi.    Na’e tohi […]

Fakafisi ‘a Fekita mei he Minisita ki Muli ‘o hu ia ‘o Minisita he MEIDEC Read More »

Hoha’a he tali ke omi ‘a Siaina ‘o tokoni fakamalu’i ‘i Tonga lolotonga e fakataha Forum e Pasifiki´

KUO ‘ikai ke toe taimi ‘a e pule’anga ‘Aositelelia mo ‘Amelika hili hono fakaha ‘e he Palemia´, Siaosi Sovaleni ‘oku ‘ikai ha palopalema ia he fie tokoni mai ‘a Siaina kenau malu’i ‘a Tonga lolotonga hono fakahoko e fakataha Forum e kau taki e  Pasifiki´ ki Tonga ‘i ‘Aokosi e ta’u ni.    “‘Oku ‘ikai ha ‘uhinga ia

Hoha’a he tali ke omi ‘a Siaina ‘o tokoni fakamalu’i ‘i Tonga lolotonga e fakataha Forum e Pasifiki´ Read More »

Tangi tokua ko e pa’usi’i e ki’i fefine ko ono famili´ ko e mahaki ‘oku ne mo’ua ai ko e Sexsomnia

‘Ikai ke ne ‘ilo ‘e ia ‘ene me’a na’e fai tokua he na’e mohe pe ia NA’E ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga lahi ‘a ‘Okalani ‘a e tangi e matapule Tonga ‘e ui pe ko T. Koe’uhi´ ko e keisi ni ‘oku kaunga tonu ki ha ki’i ta’ahine ta’u si’i pea ko e famili

Tangi tokua ko e pa’usi’i e ki’i fefine ko ono famili´ ko e mahaki ‘oku ne mo’ua ai ko e Sexsomnia Read More »

Muimui he kau Patele ‘o ne si’i kelekele ‘aki ‘a Niua Fo’ou

NA’E pekia ‘i he Monite Toetu’u´ e  matapule ko ‘Epeli Koloa mei Neifafu Vava’u ‘i he taulanga ko Futu ‘i Niaufo’ou.  Ko e talanoa faka’ofa mo mohu tapuaki ‘o ‘Epeli´ pea ‘oku ‘ilo’i ia ‘e he meimei kakai Katolika tokolahi ‘i Tonga.    Ko ‘Epeli´ ‘oku ‘ikai ke fu’u ‘atamai lelei fefee pea na’e kamata ‘ene manako ke

Muimui he kau Patele ‘o ne si’i kelekele ‘aki ‘a Niua Fo’ou Read More »

Toe mapaki e ni’ihi mei he PTOA ‘o kamata e paatu Pule Lelei

‘Ikai ko ha me’a fo’ou e mapakipaki ‘a e kau tui ki he liliu fakatemokalati´ KO E taha e kaveinga fakapolitikale na’e fuoloa hono malanga’i mai ‘i Tonga ko e feinga ke liliu ‘a Tonga ke fakatemokalatiange hono fakalele´ pea fai ai e longoa’a lahi pea iku ‘o tutu ‘o vela ai ‘a Nuku‘alofa pea mole

Toe mapaki e ni’ihi mei he PTOA ‘o kamata e paatu Pule Lelei Read More »