Monday 15th July 2024

28 March 2024

Tala e kau ‘ova´ ’o si’i ma’u ai e fine’eiki Fisi ‘o ‘ave ki Villawood

KO E taha e talanoa fakaloloma ‘oku ne uesia e kakai kotoa he ope´ ko e vitio ‘a Meleane Tatu nofo Griffith, Australia ki hono ‘ohofi hengihengia honau ‘api´  ‘e he kau ‘ofisa ‘Imikuleisoni ko e kumi e kau ‘ova ‘i honau ‘api´.   Fakatatau ki he fakamatala ‘a Meleane ‘oku ne ‘ilo pe e kakai na’a nau […]

Tala e kau ‘ova´ ’o si’i ma’u ai e fine’eiki Fisi ‘o ‘ave ki Villawood Read More »

Kau e Tonga he tukuaki’i ki hono fakapoongi e Tonga he kau Kengi Headhunters

KUO faka’ilo e ongo tangata ‘o tukuaki’i ki hono fakapoongi e taha e kau tangata Tonga ne kau he kau kengi Head Hunters ko Charles Pongi. ‘Oku toki hopo’i e ongo tangata ni ko Vili Laungaue pea mo Lika Feterika ‘i he ta’u fo’ou´ ‘o tukuaki’i ki he mate ‘a Pongi´.    Ko e toko 6 ‘oku

Kau e Tonga he tukuaki’i ki hono fakapoongi e Tonga he kau Kengi Headhunters Read More »

Fakafuofua mahina ‘e 9 – 10 hopo’I e ongomatu’a Lavulavu

Fakaangaanga na’a toki ‘osi ki Sune pe ko Siulai KO E talu  ‘a e kamata hono hopo’i fo’ou ‘o ‘Etuate mo Akosita Lavulavu mei ‘aho 16 ‘o ‘Okatopa 2023 ‘oku kei lele pe hopo ko ’eni ‘i he Fakamaau’anga lahi ‘i Nuku’alofa. Fakatatau ki he fakamatala ‘a Lavulavu ki he Kakalu ko e hopo ni ‘e

Fakafuofua mahina ‘e 9 – 10 hopo’I e ongomatu’a Lavulavu Read More »