Monday 20th May 2024

19 January 2024

‘Eke’i ‘e he tamai mo hono foha e taa naua ‘e he kau Polisi´

KUO faka’ilo ‘e he tamai ko Vaokehekehe Mataele ta’u 49 mo hono foha ko Tevita Cadiente ta’u 25 ‘a e kau Polisi ‘o Honolulu, Hawaii ko e tukuaki’i ki hono taa fakalavea ‘o kinaua ka na’e ‘ikai ha’ana kaunga ki he me’a na’e hoko´.   ‘Oku pehee ko e me’a ni na’e hoko ia he ‘aho 1 […]

‘Eke’i ‘e he tamai mo hono foha e taa naua ‘e he kau Polisi´ Read More »

Mal’u’i ‘aki e ‘u noo e me’alele lesisita loi

Tukuaki’i e Pule’anga´ ki he ngaue kakaa ni pea fekau kenau fua e fakamole´ NA’E fakahoko e hopo sivile he vaha’a ‘o Halahuni Langi ‘aia ‘oku ‘iai ‘ene kautaha No ko e ATL Finance ‘i Halaleva pea mo e kau faka’iloa´ ko e  Pule’anga Tonga´, Makeleta ‘Otani Kula, Maile Lesisita, Mele Siale, Falesiu Lama pea mo Loisi

Mal’u’i ‘aki e ‘u noo e me’alele lesisita loi Read More »

Alea e ongo tautehina ‘i honau ‘api kolo ‘i Navutoka

NA’E ‘ikai ke tali ‘e he fakamaau’anga kelekele ‘a Tonga´ ‘a e ‘eke’i ‘e Paula Taiufahema ‘ene totonu ki he ‘api ne lesisita ia ‘i hono tokoua ko Neil Taufahema. Na’e faka’ilo fakataha ai pe ‘e Paula mo e Minisita Fonua he keisi ni.    Ko e konga ‘api ‘oku fai ai e alea´ ‘i Navutoka ‘oku

Alea e ongo tautehina ‘i honau ‘api kolo ‘i Navutoka Read More »

Alea he lisi e ‘api ‘i Ha’apai ‘o ‘Aloiso Kaitapu mo hono hoa´, Melaia

NA’E fakahoko he fakamaau’anga kelekele´ e alea ‘i he konga ‘api lisi ‘i Ha’apai e ongo matu’a ko ‘Aloisio mo Melaia Kaitapu.   ‘I he 2017 na’e lisi ai ‘e ‘Alosisio mo hono mali´, Melaia e konga ‘api ‘i Pangai ko e fika e lisi´ ko e 8981 pea na’e tu’u ai ‘ena ki’i falekai ko e

Alea he lisi e ‘api ‘i Ha’apai ‘o ‘Aloiso Kaitapu mo hono hoa´, Melaia Read More »

Tali ke taa ‘ene pepa nofo fonua he ko e talu ‘ene ha’u ‘i hono ta’u 5

NA’E tali ‘e he Immigration and Protection Tribunal ‘a Nu’usila ni ‘a e tangi ‘a e talavou ta’u 26 hili hono ma’u ia ‘oku ‘ova ‘i Nu’usila ni. Ko e talu e  ha’u ‘a e talavou ni ia ki Nu’usila ni ‘i hono ta’u 5 pea ako mo nofo ai pe ‘i Nu’usila ni. Ko hono toki

Tali ke taa ‘ene pepa nofo fonua he ko e talu ‘ene ha’u ‘i hono ta’u 5 Read More »

Hokoatu hono fakamaau’i ongo matu’a Lavulavu. ‘Ikai ngofua ke lipooti e me’a ku hoko he hopo´

NA’E  hoko atu he ‘aho Monite 15 mahina ni hono hopo’i ‘o ‘Etuate mo Akosita Lavulavu ki he hia ko e ma’u ha pa’anga ‘i he founga kakaa he ta’u 2012-2014.     Ko e keisi ‘eni kuo angamaheni kiai e kakai ‘o e fonua ko hono ‘uhinga he ko e ongomatu’a faka’iloa ko e ongo Fakafofonga

Hokoatu hono fakamaau’i ongo matu’a Lavulavu. ‘Ikai ngofua ke lipooti e me’a ku hoko he hopo´ Read More »

Mohe lolotonga ‘ene faka’uli tupu ai pekia e uaifi pea lavea lahi mo ’ene fanau ‘e toko 3

KUO tautea ngaue popula ta’u ‘e 1 mahina 6 ‘a Fakakiko ‘Asisi Mafi ta’u 42 mei Houma ‘i he Fakamaau’anga ‘i Nuku’alofa ki he’ene mohe lolotonga ‘ene faka’uli he me’alele na’e heka ai hono uaifi pea pehee ki he ‘ene fanau ‘e toko 3 ‘o nau tui’i ha me’alele na’e lolotonga tau he toumu’a e ‘api

Mohe lolotonga ‘ene faka’uli tupu ai pekia e uaifi pea lavea lahi mo ’ene fanau ‘e toko 3 Read More »

Te’eki kakato langa tokoni ki he ngaahi famili ne uesia he peau kula ta’u 2022. Ha ku tuai pehee ai?

KUO  kakato e ta’u ‘e 2 talue hake ‘a e peau kula´ tupu mei puna ‘a e mo’ungaafi he ongo Hunga he ‘aho 15 ‘o Sanuali 2022 ‘o uesia ai e ngaahi famili ne nofo he matafanga ‘o ‘Atataa Tongatapu, ‘Eua, Makaha’a, Siesia, Pangaimotu, Nomuka, Mango, Fonoi, Kotu, Ha’afeva mo Tungua.     Ko e katoa ngaahi

Te’eki kakato langa tokoni ki he ngaahi famili ne uesia he peau kula ta’u 2022. Ha ku tuai pehee ai? Read More »