Monday 20th May 2024

10 November 2023

Ta’efakalao hono fakamaloloo’i e ’ofisa ma’olunga he Potungaue ki Muli´

NA’E tu’utu’uni ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi maloloo´, Whitten ‘i Siulai ke fakata’e’aonga’i ‘a e tu’utu’uni e Komisoni ‘a e kau Ngaue fakapule’anga´ pe Papublic Service Commission (PSC) ke fakamaloloo’i e ‘ofisa ma’olunga he potungaue ki muli ‘a Tonga´ ko Toakase Panisia Palelei.   Neongo ko e tu’utu’uni ki he hopo ni na’e fai ia ‘i Siulai […]

Ta’efakalao hono fakamaloloo’i e ’ofisa ma’olunga he Potungaue ki Muli´ Read More »

Fehu’ia e fo’i fokotu’u CEO le’ole’o he Potungaue ki muli´

KO E potungaue ki muli ‘a Tonga´ ‘oku ‘ikai ha lakanga CEO ia ai. Ko e tokotaha ma’olunga taha he potungaue´ ni ‘aia ‘oku ne fakalele e ngaue´ ko e Sekelitali´.   Ka ‘i he ‘aho 2 ‘o Novema´ 2023 ne tukuange mai ai ‘e he Minisita ki muli ‘a Tonga´ ko Fekita ‘Utoikamanu ha tohi

Fehu’ia e fo’i fokotu’u CEO le’ole’o he Potungaue ki muli´ Read More »

Neu pehee ‘e au teu mate : Siaosi Vuna Tukuaki’i e ongo tautehina ‘Iongi ki hono fana’i ia

‘OKU lolotonga lele e hopo hono fakapoongi ‘o e fefine ka ko e kui ko Meliame Fisi’ihoi ta’u 57 ‘aia na’e fana’i ‘i hono ‘api nofo’anga´ ‘i Mangere. ‘Oku faka’ilo ai e ongo tautehina ko Viliami mo Falala ‘Iongi pea mo e tama ‘oku na tokoua’aki ko Manu ‘Iongi.   ‘Oku toe tukuaki’i ‘a Viliami mo Falala

Neu pehee ‘e au teu mate : Siaosi Vuna Tukuaki’i e ongo tautehina ‘Iongi ki hono fana’i ia Read More »

Maumau’i ‘e he foha´ e Code ‘a e kau Kengi ka ne tala e kau tama na’a nau fai e fana´ Toki lea kuo pekia ‘ene fa’ee ne fana’i´ he ne ‘ikai ke ne ‘amanaki tenau fai ha me’a pehee

‘I HE fakamatala e foha ‘o Meliame Fisi’ihoi ko Stephen Fisi’ihoi ‘aia na’e tukuaki’i na’a ne kau pe he kau kengi pea tila faito’o konatapu ‘o ne ngaue’aki e ki’i fale pe ko hono ki’i hati ne tu’u pe he konga honau ‘api´ ki mu’a´.    Na’e ‘uluaki fakaha ‘e Stephen he 2019 na’a ne ifi mo

Maumau’i ‘e he foha´ e Code ‘a e kau Kengi ka ne tala e kau tama na’a nau fai e fana´ Toki lea kuo pekia ‘ene fa’ee ne fana’i´ he ne ‘ikai ke ne ‘amanaki tenau fai ha me’a pehee Read More »

Toloi kakato tautea talavou ki he faka’uli kona ‘o tui’i e polisi motu e va’e.

KUO tautea ‘i he Fakamaau’anga lahi ‘i Nuku’alofa ‘a Liuaki Fainu ta’u 23 mei Vava’u ke toloi kakato hono taimi ngaue popula ta’u 2 mahina 6 ‘i he’ene faka’uli ta’etokanga ‘o tui’i ha ongo me’alele ‘oku na lolotonga tu’u he hala ko e ta’ofi ‘e he kau polisi ke sivi kuata mo e laiseni ‘i Tisema

Toloi kakato tautea talavou ki he faka’uli kona ‘o tui’i e polisi motu e va’e. Read More »

Toloi hopo ni’ihi tokoni’i ha fa’u paasipooti loi ke hola’aki ‘e ha taha faihia muli

KUO to e toloi ‘i he fakamaau’anga ‘i Nuku’alofa ‘a e hopo ‘a Malia Musie Halaifonua ta’u 38 ‘o Vaini fakataha mo Jim Folau Joseph Dwyer Manu Tupou ta’u 27 mei Vaini hili hono faka’ilo kinaua ki he’ena tokoni kia Teau Faletau ta’u 41 mei Kolonga ki hono fufuu’i ‘a William James Purdy mo feinga’i ha

Toloi hopo ni’ihi tokoni’i ha fa’u paasipooti loi ke hola’aki ‘e ha taha faihia muli Read More »

Kakaa matapule tiliva koloa ‘i he kautaha Ana Building Supplies

Na’e toki fakatokanga’i ‘e he pule ngaue kautaha ‘Ana Building Supplies ‘i ‘Okatopa ‘a e ngaue kaakaa ne fakahoko ki he’enau tohi ngaue mei honau va’a ‘i Fangaloto ‘o mole ai e koloa fe’unga mo e $18,858.00 pea ne muimui’i ‘o tukuaki’i kia ‘Etuate Siaosi Katoa ta’u 31 mei Nukunuku.     Na’e puke ‘e he kau

Kakaa matapule tiliva koloa ‘i he kautaha Ana Building Supplies Read More »

Ke kau ‘Esia ‘onau puke fakamalohi ha matapule ‘o ta.

Na’e puke he kau polisi ‘i Nuku’alofa ha ongo tangata ‘Esia ‘o tauhi pilisone he mahina kuo ’osi ki he’enau puke fakamalohi’i ha matapule mei Sopu he ‘aho 5 ‘o ‘Okatopa ‘o ha’i mo ‘ave ‘o taa ‘i Kahana ‘o lavelavea hono sino.     ‘I he lipooti mei he kau polisi na’a nau pehee ‘oku kei

Ke kau ‘Esia ‘onau puke fakamalohi ha matapule ‘o ta. Read More »