Monday 20th May 2024

4 August 2023

Fakamaloloo’I toko 3 mei he kautaha ‘Uhila pe TPL

Hoko atu Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga pea mo e toko 3 na’e fakamaloloo’i ki he Fakamaau’anga. KUO fakahaa ‘e Steven ‘Esau ko e pule maloloo ki he tafa’aki fakapa’anga ‘a e Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga´, ‘e fakahoko ‘ene ‘eke fakalao mo e tokoua kehe na’e tuku fakataha kinautolu kitu’a mei he kautaha´  ko’euhi´ ko e tuutu’uni […]

Fakamaloloo’I toko 3 mei he kautaha ‘Uhila pe TPL Read More »

‘E tau’ataina nai Komiti Fale Alea ki he ‘Uhila, mei he ngaahi fakamatala taautaha mei tu’a?

KO E fehu’i mahu’inga ‘oku fai kiai ‘a e fifili ki he ngaue ‘a e Komiti Fale Alea kuo vahe’i kenau ngaue ki he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga mo hono ngaahi palopalema. Pe ‘e tau’ataina nai ‘a e ngaue ‘a e kau memipa ‘o e komiti, koe’uhi ko e ngaahi fakamatala fakataautaha ‘oku nau ma’u mei

‘E tau’ataina nai Komiti Fale Alea ki he ‘Uhila, mei he ngaahi fakamatala taautaha mei tu’a? Read More »

Tukuaki’i he fa’ee hono hoa´  ki hono pa’usi’i hono tamav ta’u 4 pea kuo fakahuu he kau Polisi.

KO E  talanga lahi taha ‘i he mitia fakasosiale ‘i Tonga he taimi ni, ko hono huhua mai ‘e he fa’ee ‘oku ‘iloa ‘ene peesi Facebook ko e Jamie Jlp, ‘a e ngaue pango na’e fakahoko hono ho ape fakasuva ki hono ki’i ‘ofefine ta’u 4 nai pe nima.    ‘Oku kau ‘eni he ongoongo fakamamahi

Tukuaki’i he fa’ee hono hoa´  ki hono pa’usi’i hono tamav ta’u 4 pea kuo fakahuu he kau Polisi. Read More »

Fana’i e ongo tautehina he fale kosi ‘ulu ‘o maloo ‘ena mo’ui

Tukuaki’i ‘oku ‘iai ‘ena ko nga ki he kau kengi Bandidos  NA’E  ‘alu e ongo tautehina Tonga ko Viliami Siale ta’u 33 pea mo Eric ta’u 20 ki he fale kosi ‘ulu ko e Adel’s Hair Salon ‘i Marrickville Senee ‘Aositelelia fakafuofua ki he 2 ho’ataa. ‘Ohovale pe kuo hu ange e tokotaha ia ‘o fana’i8

Fana’i e ongo tautehina he fale kosi ‘ulu ‘o maloo ‘ena mo’ui Read More »

‘Ikai tali e tangi ‘a Singh he’ene fakalavea’i ‘a Tanginoa

NA’E ‘ikai ke tali ‘e he fakamaau’anga tangi ‘a Nu’usila ‘a e tangi ‘a Donald Dev Kumar Singh ‘o fekau’aki mo hono tautea ia he fakamaau’anga fakavahe ‘a ‘Okalani  fekau’aki mo ‘ene hoka hele’i ‘a Tevita Tanginoa.    Ko e makatu’unga e tangi´ na’e hala e fakahinohino na’e ‘oange ‘e he fakamaau´ ki he kau sula´ ‘o fekau’aki

‘Ikai tali e tangi ‘a Singh he’ene fakalavea’i ‘a Tanginoa Read More »

Tali ke holoki e tautea ‘o Tangi kae kei ngaue popula pe

NA’E tali ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘a ‘Okalani´ ‘a e tangi e talavou ta’u 21 ko Brandon Vincent Tangi ‘o fekau’aki mo hono tautea na’e hilifaki he fakamaau’anga fakavahe ‘a ‘Okalani´ ke ne ngaue popula he ta’u ‘e 2 mahina ‘e 10 mo e ‘aho ‘e 14.    Ko e puipuitu’a e keisi´ ni ko e ‘aho

Tali ke holoki e tautea ‘o Tangi kae kei ngaue popula pe Read More »