Monday 20th May 2024

1 June 2023

Ngaue popula ki he ta ‘aki e hele hono kaunga’api´

NA’E tautea ‘e Fakamaau Lahi Cooper ‘a ‘Alaponi Vaomotou ke ngaue popula ta’u ‘e 3 mahina ‘e 9 kae lau pe mei he ‘aho na’e tauhi ai ia koe ‘aho 24 ‘o ‘Epeleli 2023.   ‘I he ‘aho 4 ‘o ‘Epeleli 2022 na’e lele atu ‘a Vaomotou ‘i he’ene paiki ki honau ‘api´ ‘i Fo’ui.   Na’a ne […]

Ngaue popula ki he ta ‘aki e hele hono kaunga’api´ Read More »

Faka’ilo ongo tangata’eiki ki he’ena ta ha fefine lolotonga feitama ‘o pekia ‘ene tama

‘OKU lolotonga fe’ao ‘a Savelio Katavake ta’u 74 mo Mekinolio Fetu’u ta’u 45 ‘o Kolofo’ou mo e tukuaki’i mamafa ki he taa vale ki ha fa’ee na’e lolotonga feitama he ‘aho 25 ‘o ‘Epeleli 2023 ‘i Ma’ufanga ‘o iku ‘o pekia ai ‘ene pepe ‘i manava.      ‘I hono fakaha mei he kau polisi ko

Faka’ilo ongo tangata’eiki ki he’ena ta ha fefine lolotonga feitama ‘o pekia ‘ene tama Read More »

Fakafepaki’i Sione Tu’ifua na’e ‘ikai kau he kaiha’a he Tonga Post

KUO tali tonuhia ‘a Sione Tu’ifua ta’u 35 mei Kolofo’ou ‘I he Fakamaau’anga lahi ‘i Nuku’alofa ki hono tukuaki’i ki he kaiha’asi ‘a e $71,012.00 pehee ki hono to e tutu ‘a e ‘ofisi e Tonga Post ke ‘oua na’a ma’u ‘e he me’afaitaa´ ha ngaue holo ‘a e kau faihia he po’uli ‘aho 22

Fakafepaki’i Sione Tu’ifua na’e ‘ikai kau he kaiha’a he Tonga Post Read More »

Ngaue popula ki he fakapoongi hono hoa´ ko e fefine Mauli

NA’E tautea ‘i he fakamaau’anga Lahi ‘o Hamilton ‘a e tangata ko Pita Vi ta’u 58 ka na’e ‘iloa pe ko Lea’aesola mei Nukuhetulu ke ne ngaue popula ki he’ene fakapoongi ‘a e fefine ko Georgina Ngataki.   Ko e pekia´ mo Pita na’a na palopalema ‘olokaholika loua. Na’a na takitaha nofo pe ‘i hona takitaha feleti

Ngaue popula ki he fakapoongi hono hoa´ ko e fefine Mauli Read More »