Monday 20th May 2024

25 May 2023

Kuo taa vaivaia e timi Task Force ‘a e kau polisi hono tau’i e faito’okonatapu pea kuo to e ake mai kau tufaki faito’okonatapu

KO E talu ‘eni mei he ta’u 2017 ‘a e mapuna hake ngaahi launga fekau’aki mo e fakatau faito’okonatapu ko e methamphetamine pe ‘iloa he kau Tonga ko e ‘aisi pe poloka. Na’e lahi e palopalema ai e ngaahi tukui kolo kae tautautefito ki Ngele’ia he na’e hoko ia ko e senita ki he kau […]

Kuo taa vaivaia e timi Task Force ‘a e kau polisi hono tau’i e faito’okonatapu pea kuo to e ake mai kau tufaki faito’okonatapu Read More »

Tapu ‘aupito e faito’o konatapu´ he tofi’a ni : Ma’afu Tuki’aulahi

KO E taha e fekau fefeka na’e tuku atu ‘e he Nopele ma’u tofi’a ‘o Vaini mo Tokomololo´, ‘Eiki Nopele Ma’afu Tukui’aulahi ko e ‘ulu ‘a Ha’a Havea Lahi´ ‘i he’ene fuofua fono mo e hono kainga he ongo kolo ni ko e tapu ‘aupito ‘a e faito’o konatapu´ he kolo´.    “Ko e faito’o konatapu´‘oku

Tapu ‘aupito e faito’o konatapu´ he tofi’a ni : Ma’afu Tuki’aulahi Read More »

Uesia ene moui he to’onga ‘ene tamai ke ne ngaue’aki e faito’okonatapu

NA’E fakaha ‘e Rajh Kumar ta’u 33 mei Kolomotu’a ki he ‘ofisa Malu’i Angalelei ko e ‘uhinga lahi ‘ene ngaue’aki e faito’okonatapu he na’e palopalema lahi ‘ene mo’ui´ hili e pekia ‘enau fa’ee pea liliu e to’onga ‘ene tamai´ he ne lahi feohi mo e fanau fefine iiki pea ne fili ai ke ne ngaue’aki

Uesia ene moui he to’onga ‘ene tamai ke ne ngaue’aki e faito’okonatapu Read More »

Palopalema e ongo hopo ko e ‘ikai fai ‘e Sifa Tu’utafaiva ha me’a

KUO tautea ‘e he Sosaieti Lao ‘a Tonga ke to’o e laiseni loea ‘a Sifa Tu’utafaiva´, ka ne lahi e ngaahi hopo na’e uesia he ‘ikai ke ne fakahoko hono fatongia´ ko hono fakafofonga’i nautolu.    Ko e hopo tangi he vaha’a e Tonga Assets Managers Associates Ltd (TAMA) pea mo e tangata pisinisi ko Tomifa

Palopalema e ongo hopo ko e ‘ikai fai ‘e Sifa Tu’utafaiva ha me’a Read More »

Tautea ki’i leka ta’u 16 ke ngaue popula ta’u 3 ki he tamate tangata

NA’E tali halaia ‘a e talavou ko Semisi Mala’efo’ou ki he faka’uli ta’etokanga mo fakatu’utamaki ‘o hoko ai ha mate.    Ko e hia ni na’e hoko ia fakafuofua ki he taimi 1pm ‘o e ‘aho 11 ‘o Novema 2022 ‘i ‘Ohonua, ‘Eua na’e kei ta’u 15 pe e faka’iloa´ he taimi ko ia´. Na’e fai

Tautea ki’i leka ta’u 16 ke ngaue popula ta’u 3 ki he tamate tangata Read More »

Fakapoongi hono tuofefine ko ’ene loto mamahi hono fakamana’i ‘e fakafoki ia ki he Va’a Fakalelei ‘atamai

KUO tautea ngaue popula ta’u ‘e 12 ‘a Siosifa Vailima Tuita ta’u 52 mei Neiafu  Vava’u ki he’ene hoka tu’o hiva ‘aki ha hele kai ‘a hono tuofefine ko ‘Alisi Tuita ‘o pekia he ‘aho 5 ‘o Ma’asi 2022 ‘i honau ‘api nofo’anga ‘i Falaleu.     ‘I he houa pongipongi ‘aho Tusite 3 ‘o Ma’asi

Fakapoongi hono tuofefine ko ’ene loto mamahi hono fakamana’i ‘e fakafoki ia ki he Va’a Fakalelei ‘atamai Read More »

Lele mafana tanaki pa’anga kau kolisi tutuku Kolisi Tonga mei he ngaahi vahenga

‘OKU lolotonga lele mafana feinga pa’anga e kau kolisi tutuku Kolisi Tonga kotoa he ‘otu Tonga kenau tanaki ha pa’anga ‘ova he miliona ke toe langa’aki ha ngaahi fale mohe kae fakafoki e kolisi Tonga ki he ako nofoma’u.    Na’e kamata e feinga pa’anga mei he vahefonua Vava’u pea ne nau tanaki ai pa’anga

Lele mafana tanaki pa’anga kau kolisi tutuku Kolisi Tonga mei he ngaahi vahenga Read More »