Monday 20th May 2024

21 April 2023

‘Ikai ke tali e tangi ‘a ’Ikani Taliai he ‘eke ‘ene vahe´

NA’E ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga Tangi´ ‘a e tangi ‘a ‘Ikani Taliai he’ene ‘eke’i ‘ene vahe lolotonga ‘ene ngaue ko e Sea e Kosilio Sipoti ‘a Tonga´.Na’e ‘uluaki fai e ‘eke ko ‘eni ‘a ‘Ikani´ he Fakamaau’anga Lahi´ pea ne ‘ikai ke tali ‘e Fakamaau Lahi Niu ‘ene ‘eke mo ‘ene faka’ilo ‘a […]

‘Ikai ke tali e tangi ‘a ’Ikani Taliai he ‘eke ‘ene vahe´ Read More »

Tali e tangi ‘a Makameone he alea he ‘api ‘o Matei Taumoepeau´

Na’e tali ‘e he fakamaau’anga tangi´ ‘a e tangi ‘a Filimoto Makameone Taumoepeau he’ene hopo mo Siosifa Taumoepeau mo e Potungaue Fonua mo e Savea´.Ne tangi ‘a Make fekau’aki mo e tu’utu’uni ‘a e fakamaau’anga kelekele he ‘aho 4 ‘o ‘Okatopa 2021 fekau’aki ‘eni mo e konga ‘api ‘oku ‘iloa ‘i Kolofo’ou ko e Konga

Tali e tangi ‘a Makameone he alea he ‘api ‘o Matei Taumoepeau´ Read More »

Ngaue popula tamai, ‘ofefine mo hono kaume’a mo ha ni’ihi kehe fekau’aki mo e kokeini $8.2miliona ne hake ‘i Vava’u.

KUO tautea ngaue popula ‘i Tongatapu ‘a Nomani Naeata ta’u34 mei Ha’alaufuli ke ngaue popula ta’u 13 mahina 6, Mele Pale ta’u 32 ‘o Ha’alaufuli ke ngaue popula ta’u 10, Tu’i Pale ta’u 52 ‘o Ha’alaufuli ke ngaue popula ta’u 8 mahina 2, Leonati Motuliki ta’u 34 mei Neiafu ke ngaue popula ta’u 7 mahina

Ngaue popula tamai, ‘ofefine mo hono kaume’a mo ha ni’ihi kehe fekau’aki mo e kokeini $8.2miliona ne hake ‘i Vava’u. Read More »

Fakafoki pa’anga ki he kulupu faito’okonatapu na’e hao ‘enau hopo.

NA’E tu’utu’uni ‘a e Fakamaau lahi ‘i Tongatapu ke tukuange kotoa ‘a e $13,199.50 na’e tauhi ‘e he kau polisi ke fakafoki kia Jack Robert Tongatu’a ko ’ene koloa ia ‘a’ana na’e ‘ikai ha totonu fakalao ‘a e kau polisi mo e pule’anga´ kenau ma’u ‘a e pa’anga koia hili hono tukuange ‘e he Fakamaau

Fakafoki pa’anga ki he kulupu faito’okonatapu na’e hao ‘enau hopo. Read More »

Tali tangi ‘a Harris Satini ke kaniseli hono tautea ngaue popula ‘i Hu’atolitoli kae to e hopo’i fo’ou.

Na’e tu’utu’uni ‘a e Tu’i Fakamaau lahi ke tali e tangi ‘a Harris Satini ‘o Vaini mo ’ene loea´ ke kaniseli e tu’utu’uni tautea ngaue popula ta’u 3 mahina 6 na’e fakahoko ‘e he Fakamaau polisi Pule Salesi Mafi he ta’u kuo’osi kia Harris hili ia ‘ene halaia ki he hopo faka’auha ha fakamo’oni fekau’aki

Tali tangi ‘a Harris Satini ke kaniseli hono tautea ngaue popula ‘i Hu’atolitoli kae to e hopo’i fo’ou. Read More »