Monday 20th May 2024

21 March 2023

Fakaʻilo Minisitā MOI ki he taʻefakaʻapaʻapa ki he Fakamaauʻangá

Fekau ke fai ha ngaue he vave taha ki he tuʻutuʻiuni ʻa e fakamaauʻanga´ Tali e ʻeke $1.2 miliona City Engineering  ki he MOI mo e Puleʻanga Fakahū atu e ʻeke ʻova he $13 miliona ʻa e ngaahi kautaha uta maka´ NAʻE ui ʻi he Falaite kuoʻosi´ ʻa e hopo hono fakaʻilo ʻe he ngaahi […]

Fakaʻilo Minisitā MOI ki he taʻefakaʻapaʻapa ki he Fakamaauʻangá Read More »

Fokotuʻu mei he ngaahi Kautaha tanuhala ke tohi puke Minisitā MOI

Ko e toki meʻa fakaʻohovale lahi ki he kakai ʻo e fonua, kapau naʻe tali he Fakamaauʻanga Lahi ʻa e kole mei he ngaahi kautaha tanuhala ko e: City Engineering and Construction Ltd, Inter-Pacific Limited, Island Dredging Limited.    Ke tuku atu he Fakamaauʻanga ha tohi puke (Warrant) ke puke ʻo fakahū ʻa e Minisitā

Fokotuʻu mei he ngaahi Kautaha tanuhala ke tohi puke Minisitā MOI Read More »

Tokua ne tuʻutuʻuni e Tuʻihaʻateiho´ ʻi heʻene fono ki he kakai nau nofo taʻefakalao´ ke nau hiki

Kau ai mo ʻAsiata Masima naʻe hiki fakamuimui atu ki he konga kelekelé ni KO E taha e ʻisiū ʻoku ʻohake he mitia fakasosiale´ ko e pehē tokua ne tuʻutuʻuni e Tuʻihaʻateiho ʻi haʻane fono mo e kakai ʻo Haʻateiho  ke hiki ʻa ʻAsiata Masima mei he konga kelekele ʻoku lolotonga nofo ai´.    “ʻIkai

Tokua ne tuʻutuʻuni e Tuʻihaʻateiho´ ʻi heʻene fono ki he kakai nau nofo taʻefakalao´ ke nau hiki Read More »

Fakaʻilo ongomatuʻa naʻá na haea meʻalele ʻi ʻAositelēlia pea fakaheka mai ki Tonga

Faʻu ʻe Sione Hia Kuo puke ʻe he kau Polisi ʻi Tongatapu ʻa e ongomatuʻa ko Siosio Vea taʻu 39 mo hono uaifi ko Kasanita Vaikingi Vea taʻu 38 mei Haʻateiho ʻo fakaʻilo fekauʻaki mo hono tukuakiʻi naʻá na haea ha meʻalele ʻi ʻAositelēlia ʻo fakaheka he koniteina ki Tongatapu he ʻaho 17 ʻo Fepueli

Fakaʻilo ongomatuʻa naʻá na haea meʻalele ʻi ʻAositelēlia pea fakaheka mai ki Tonga Read More »

Ngāue Komiuniti tamai naʻe taʻetokanga ki heʻene meʻafana ke tupu mei ai mate hono foha

Faʻu ʻe Sione Hia Naʻe tautea ʻi he Fakamaauʻanga ʻi Nukuʻalofa he ʻaho Monite kuoʻosi ʻa e Tamai ko Toetuʻu Fakaanga mei Haʻateiho ke ngaue popula mahina 9 pea toloi kakato ke maluʻi angalelei he taʻu ʻe 1 mo ngaue houa 80 he komiunitií ki he taʻetokanga ki hono tauhi ʻene meʻafana  pea ne maʻu

Ngāue Komiuniti tamai naʻe taʻetokanga ki heʻene meʻafana ke tupu mei ai mate hono foha Read More »

ʻIkai pe ha liliu ia he moʻuí´ ʻAtā pe mei Tolitoli toe fakaehauaʻi ha ʻapi ʻo kaihaʻasi mei ai ha koloa lahi

Faʻu ʻe Sione Hia Kuo tautea ʻa Maikolo Sinoti mei Sopu ke ngāue popula taʻu ʻe 4 ka e ngāue popula taʻu 1 ʻa Maikolo ʻEalelei mei Tofoa ki heʻena hia naʻe fakahoko ko e fakaehaua ki ha ʻapi ʻi Sopu ʻo ʻave kaihaʻasi mei ai ha ngaahi koloa lahi.    Fakatatau ki he tuʻutuʻuni

ʻIkai pe ha liliu ia he moʻuí´ ʻAtā pe mei Tolitoli toe fakaehauaʻi ha ʻapi ʻo kaihaʻasi mei ai ha koloa lahi Read More »

Puke talavou mo e ongo ongo fefine ki he haefale kaihaʻa koloa ʻova he $1 mano tupú

Kuo fakaʻilo ʻa Siaosi Havea ta’u  mei Haʻalalo, Luʻisa Malamala ta’u 30 mei Sopu mo Tamaʻa Takau ta’u 29 mei Pili ki he haefale he ʻaho 30 Sanuali ʻi Tofoa ʻo kaihaʻasi mei ai koloa mei he falekoloa ʻa Zhangqin Lim naʻe feʻunga hono mahuʻinga mo e $10,118.50.    Naʻa nau ʻosi ha he Fakamaauʻangá

Puke talavou mo e ongo ongo fefine ki he haefale kaihaʻa koloa ʻova he $1 mano tupú Read More »

Taʻemoʻoni fakamatala ki hono ʻohofi ʻo ha kiʻi taʻahine ako Ngeleʻiá

Ko e taha ʻo e fakamatala fakalele loto naʻe ʻohake ʻe he mitia fakasosiale ʻi he uike ʻe 2 kuoʻosi pea lahi hono talangaʻi ʻe he kakai ʻo e fonua, ko ha fakamatala ʻo ha kiʻi taʻahine ako taʻu 13 ʻoku ako ʻi he GPS Ngeleʻia, naʻe tuli ia ʻe ha tokotaha lolotonga ʻene fononga

Taʻemoʻoni fakamatala ki hono ʻohofi ʻo ha kiʻi taʻahine ako Ngeleʻiá Read More »