Monday 20th May 2024

10 February 2023

Holo e meʻa moʻui ʻi tahi ʻi he moʻunga afi mo e feliliuaki ʻo e ʻEá

Laiseni kupenga ko e loto ia kakai, fakangatangata ʻave meʻatahi ki muli ko e ola hono paʻusiʻi tuʻutuʻuni ngaue Faʻu ʻe Tonga Fonua Koeʻuhi ko e ʻikai ke fuʻu fakaikiiki ʻa e makatuʻunga ʻo e ongoongo ne tukuange mai mei he Potungaue Toutai, naʻe lahi ʻaupito hono fakaangaʻi ʻo e tuʻutuʻuni ʻa e Potungau Toutai

Holo e meʻa moʻui ʻi tahi ʻi he moʻunga afi mo e feliliuaki ʻo e ʻEá Read More »

Ngaahi moʻoniʻi meʻa ki hono taʻofi ʻo e hū meʻatahi fakataautaha ki he maʻu meʻatokoni ki tuʻapuleʻanga.

Fakatatau pea mo e fakaʻekeʻeke ʻa e nusipepá ni pea mo Dr. Halafihi, naʻá ne fakahā ʻene fiefia ke fakahoko ha talanoa hangatonu koeʻuhi ke mahinoange mo kakato ʻa e fakamatala ʻoku tukumai.   Ka ko e kaveinga ʻoku tokanga ki ai ʻa e nusipepa ni, naʻe ʻosi fetuʻutaki ange ʻa e tangataʻeiki Palēmia ʻo

Ngaahi moʻoniʻi meʻa ki hono taʻofi ʻo e hū meʻatahi fakataautaha ki he maʻu meʻatokoni ki tuʻapuleʻanga. Read More »

ʻOmipatimeni Tonga ʻa e tuʻukimuʻa taha he Pasifiki ʻenau fakahoko fatongia; Peter Boshier, ʻOmipatimeni ʻa NZ

Maʻu Vahenga mālōlō ʻOmipatimeni ʻa Tongá, ʻAisea Taumoepeau Faʻu ʻe Tonga Fonua ʻOku ʻamanaki pe maʻu vahenga mālōlō ʻa e tangataʻeiki ʻOmipatimeni ʻa Tonga, ʻAisea Taumoepeau hili ʻa e taʻu ʻe 9 ʻene hoko ko e ʻOmipatimeni. ʻI he fakaʻosinga ʻo e mahina ni ʻe lava kakato ai ʻene aleapau ngaue pea mo e puleʻangá

ʻOmipatimeni Tonga ʻa e tuʻukimuʻa taha he Pasifiki ʻenau fakahoko fatongia; Peter Boshier, ʻOmipatimeni ʻa NZ Read More »

Maʻu talavou mo ha faitoʻo konatapu pehē ki ha kulupu toʻutupu mo e naunau ifi

ʻOku kei tauhi malu ʻe he kau Polisi ʻa Kulisitofa Taʻufoʻou(35) mei Holonga ki he maʻu mo e lauʻi maliuana feʻunga hono mamafa mo e kalami ʻe 402.84 he ʻaho 20 Sanuali ʻi Pelehake pehe ki ha ngeʻesi peki mo ha konga tiupi faiʻanga ifi.     ʻI he ʻaho 18 ai pe ʻo Sanuali naʻe

Maʻu talavou mo ha faitoʻo konatapu pehē ki ha kulupu toʻutupu mo e naunau ifi Read More »

Fotunga foʻou ʻo e faitoʻo konatapu ʻi Tonga pea ʻoku fakatuʻutamaki ki he moʻuí

Kuo fakapapauʻi mei he kau polisi mo e kakai ʻoku nau faʻa ngaueʻaki e faitoʻo konatapu ko e ʻaisi(meth) talu mei he taʻu kuoʻosi mo hono fakatokangaʻi ʻoku ʻasi ha fotunga foʻou ʻo e faitoʻo konatapu pea ʻoku toe fakatuʻutamaki ia ki he moʻui.    Ko e fakamatala mei ha taha maʻu faitoʻo konatapu ka

Fotunga foʻou ʻo e faitoʻo konatapu ʻi Tonga pea ʻoku fakatuʻutamaki ki he moʻuí Read More »

Maʻu faʻē mo e fuʻu maliuana ʻe 16, peketi ʻe 40 mo e tengaʻi maliuana ʻe 308

Faʻu ʻe Sione Hia Naʻe puke ʻe he kau polisi ʻi Nukuʻalofa ʻa e faʻe ko Maʻata Ngaue(40) mei Sopu he ʻaho 26 Sanuali 2023 mo ha faitoʻo konatapu kalasi B ko ha fuʻu maliuana ʻe 16, lauʻi maliuana kuoʻosi fakamomoa ʻo momosi faʻo ki ha peketi ʻe 40 mo e tengaʻi maliuana ʻe 308

Maʻu faʻē mo e fuʻu maliuana ʻe 16, peketi ʻe 40 mo e tengaʻi maliuana ʻe 308 Read More »

Fakaʻilo e foha hono taʻokete ko ʻene kaihaʻasi e koloa langa ofi he $2mano ʻo fakatau

Faʻu ʻe Sione Hia Kuo puke ʻe he kau Polisi ʻo fakaʻilo ʻa Kinikini Nonu Jr (26) mei Patangata ʻo tukuakiʻi ki he kaihaʻa naunau langa feʻunga hono mahuʻinga mo e $18,200.00 mei he ʻapi ʻene tangataʻeikí ko Malakai Nonu ʻi Patangata he ʻaho 15 ʻo Tisena 2022.     Naʻe fakahā mei he kau Polisi

Fakaʻilo e foha hono taʻokete ko ʻene kaihaʻasi e koloa langa ofi he $2mano ʻo fakatau Read More »

Fehuʻia Piveni ʻa e falalaʻanga mo e taukei pehē ki he fakalao ʻo e Lulutai. Fakahā he Sea FaleAlea kiʻi lahi tukuakiʻi taʻeʻi ai ha fakamoʻoni

Kaekehe ko e uiké ni ʻi he Fale Alea naʻe ʻohofi malohi ai ʻe he Fakafofonga Tongatapu 7 Piveni Piukala ʻa e kautaha Lulutai ʻo tukuakiʻi, ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo fakalele ʻa e kautaha. Pea ko ʻene tuʻu ʻe mate he ʻoku ʻikai ha taha ʻe taukei he kau taki ʻo e kautaha

Fehuʻia Piveni ʻa e falalaʻanga mo e taukei pehē ki he fakalao ʻo e Lulutai. Fakahā he Sea FaleAlea kiʻi lahi tukuakiʻi taʻeʻi ai ha fakamoʻoni Read More »

Tō kehekehe Fale Aleá Lao fakatonutonu ki hono fili ʻo e Komisiona Tauʻi Faihalá

Faʻu ʻe Tonga Fonua Neongo ʻa e mahuʻinga fau ki he kakai ʻo e fonua mo e tokotaha kotoa ke fai mo fokotuʻu ʻa e ʻOfisi ʻo e Komisoni Tauʻi ʻo e faihala, ka naʻe ʻikai tui tatau ʻa e kau memipa FaleAlea ki he tanaki fakatonutonu naʻe fakahoko ʻe he puleʻanga ki he ngaahi

Tō kehekehe Fale Aleá Lao fakatonutonu ki hono fili ʻo e Komisiona Tauʻi Faihalá Read More »