Monday 20th May 2024

31 January 2023

Fakaʻilo he familī e Potungaue Polisi ʻo Oakland ki he mate ʻenau tamasiʻi´

KUO fakahū atu ʻe he famili ʻo Lolomanaʻia Soakai ʻa hono fakaʻilo ʻeke sivile e potungaue Polisi ʻo Oakland, California ʻo tukuakiʻi ki he mate taʻeʻamanekina ʻa Lolo´.    Ko Lolo taʻu 27 naʻe pekia ia ʻi Sune 2022 lolotonga ʻene tuʻu pe ʻaʻana he veʻehala´ fakataha mo ʻene fineʻeiki´ mo ha niʻihi kehe.  

Fakaʻilo he familī e Potungaue Polisi ʻo Oakland ki he mate ʻenau tamasiʻi´ Read More »

Fakaʻikaiʻi Kelemete Vahe ʻa e tukuakiʻi ia ki heʻene fakahoko fatongiá

Faʻu ʻe Tonga Fonua Kuo fakaʻikaiʻi mamafa ʻe Kelemete Vahe ko e CEO mālōlō ʻo e Kasitomu mo e Tanaki Tukuhau ʻa e ngaahi tukuakiʻi mamafa kuo fakahoko mei he mitia fakasosiale ʻe he polokalama ʻa e PTOA ko Tilila mei ʻAmelika.    Ko e meʻa mahuʻinga ke fakatokangaʻi he ngaahi polokalama ʻa Tilila mo

Fakaʻikaiʻi Kelemete Vahe ʻa e tukuakiʻi ia ki heʻene fakahoko fatongiá Read More »

ʻIkai ke toe fakakikihi Loeá ki he tukuakiʻi ʻo Kama Manulevu

Faʻu ʻe Sione Hia Naʻe fakahā ʻe Sifa Tuʻutafaiva ki he fakamaauʻanga polisi he uike kuoʻosi ʻoku ʻikai ke ne fakafepakiʻi ʻa e tukuakiʻi ʻo Nomani Kama Manulevu(41) mei Folaha fekauʻaki moʻene tokoni ki hono huatu ʻa e faitoʻokonatapu kilo 30 kalasi A ko e ʻaisi(meth) ki Nuʻusila ʻi Sune 2021.    Naʻe tuʻutuʻuni leva

ʻIkai ke toe fakakikihi Loeá ki he tukuakiʻi ʻo Kama Manulevu Read More »

Ha he Fakamaauʻangá e faʻē tukuakiʻi kaunga he kaihaʻa meʻalele

Faʻu ʻe Sione Hia Naʻe hā he fakamaauʻanga he uike kuoʻosi ʻa Kalokaine Faingaʻa mei Tofoa ko e tukuakiʻi ki heʻena kaunga ki he kaihaʻa fakatokolahi ha meʻalele mei ha ʻapi nofoʻanga ʻi Kolomotuʻa he ʻaho 4 ʻo Sune 2022.    Ko e keisi foki ko ʻeni naʻe ʻuluaki puke ha kulupu kakai tangata he

Ha he Fakamaauʻangá e faʻē tukuakiʻi kaunga he kaihaʻa meʻalele Read More »

Ngaue popula taʻu 4 ʻa Lautaimi Makafilia kaihaʻa ofi he $1kilú he Lords Mobile

Faʻu ʻe Sione Hia Kuo tautea ngaue popula taʻu ʻe 4 ʻa Lautaimi Makafilia(31) mei Hauloto ki heʻene hia ko e kaihaʻa ʻa e ngaahi koloa mei he Pisinisi Lords Mobile ʻi Fanga he 26 ʻo Maʻasi 2022 feʻunga hono mahuʻinga fakapaʻanga mo e $82000.00.    Ko Lautaimi Makafilia naʻá ne kamata ngaue mo hono

Ngaue popula taʻu 4 ʻa Lautaimi Makafilia kaihaʻa ofi he $1kilú he Lords Mobile Read More »

Tukuakiʻi taʻahine ngāue he NRL ʻI Tonga ki he mole $3 mano tupu

Faʻu ʻe Sione Hia Kuo hanga ʻe he Kautaha Liiki ʻa Tonga pe National Rugby League Tonga ʻo fakaʻilo ʻa e fefine ngāue ko Senivunga Lafoʻou(29) mei Tofoa ʻo tukuakiʻi ki ai ʻa e mole paʻanga ʻe $34,000.00 ʻa e Kautahá naʻe tauhi ʻe he pangikē BSP talu mei ʻOkatopa ki Novema 2022.    Ko

Tukuakiʻi taʻahine ngāue he NRL ʻI Tonga ki he mole $3 mano tupu Read More »

ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha palopalema ia ʻe hoko ʻi he loki tafa mo fakamohé

Faʻu ʻe Tonga Fonua Ko e taha ʻo e palopalema ʻoku fakapapauʻi ʻe he nusipepá ni, ko e mole pea veiveiua ʻa e falala ʻa e tokolahi ki he ngaahi sevesi ʻe niʻihi ʻa e Potungaue Moʻuí.    ʻOku fakamoʻoniʻi ʻeni mei he anga ʻo e vahevahe ʻa e tokolahi ʻenau fakakaukau ʻi he mitia

ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha palopalema ia ʻe hoko ʻi he loki tafa mo fakamohé Read More »

Palani ke kakato ki Fepueli ngāue ki he Liikí; Dr. Fotu Fisiʻiahi

Makatuʻunga ʻi he mahuʻinga e ʻisiu ko eni ki he Liikí ne maʻu faingamālie ai e ongoongo e nusipepá ni ke ʻomai e fakamaʻalaʻala mo e ngaahi ʻuuni moʻoni ki hono tukuakiʻi ʻe he TNRL ʻa e Puleʻangá fekauʻaki mo e fakalele ʻo e Liikí.    Naʻe ʻuluaki fakamahino ʻe he CEO ʻo e MIA,

Palani ke kakato ki Fepueli ngāue ki he Liikí; Dr. Fotu Fisiʻiahi Read More »