Monday 20th May 2024

2 December 2022

Puke ni’ihi e famili Taufahema´ ‘oku‘iloa he faihia´ ‘i ‘Aositelelia

NA’E ‘ohofi ‘e he kau Polisi ‘o Sydney ‘a e ngaahi ‘api kehekehe ‘i Senee´ ‘o puke mei ai e ni’ihi ‘o kau ai e kau tama mei he famili Taufahema´ ‘o tukuaki’i ki he ngaahi hia kehekehe ‘o kau ai e faito’o konatapu mo e hia taa mo e houtamaki´.    Ko e  famili Taufahema ‘oku

Puke ni’ihi e famili Taufahema´ ‘oku‘iloa he faihia´ ‘i ‘Aositelelia Read More »

Kau Faka’osilea´ mo e faito’o konatapu´

KO E hingoa Faka’osilea´ ‘oku hokohoko ‘ene ‘asi mai he ongoongo´ ‘i Nu’usila ni he ngaahi keisi fekau’aki mo e faito’o konatapu´.    ‘Oku loloto0nga ngaue popula ‘a e fefine ko Selaima Faka’osilea mo hono tuonga’ane ko ‘Ulakai Faka’osilea he’enau fo’i ngaue ke hu mai e faito’o koantapu lahi taha ki Nu’usila ni he Ninety Mile

Kau Faka’osilea´ mo e faito’o konatapu´ Read More »

Kole husepaniti ki he Fakamaaú ke ˇoange ha meesi maˇa hono uaifi naˇá ne piiˇiˇaki ia ha tipota vai mafana

Faˇu ˇe Sione Hia Naˇe tautea meesi ˇi he Fakamaauˇanga Lahi ˇi Nukuˇalofa ˇa e faˇe ko Angelina Davo Latu(24yrs) ke toloi kakato hono tautea ngaue popula taˇu 1 ki he fakatupu ha lavea ki hono husepaniti heˇene piiˇiˇaki ha tipota vai mafana lili ˇa Maikolo ˇo vela hono sino he ˇaho 19 ˇo M˚,

Kole husepaniti ki he Fakamaaú ke ˇoange ha meesi maˇa hono uaifi naˇá ne piiˇiˇaki ia ha tipota vai mafana Read More »

‘Ikai tali e tangi ‘a Po’oi ke fakasi’isi’i hono tautea´

NA’E ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau Lahi ko J Doogue ‘i he Fakamau’anga Lahi ‘a Timaru ‘a e tangi ‘a Maka Siaosi Fau’ese Po’oi tokua ‘oku fu’u lahi hono tautea ki he hia na’a ne fai´.   Na’e tautea ‘a Po’oi he fakamaau’anga fakavahe ‘i he ‘aho 22 ‘o ‘Aokosi 2022 ke ngaue popula he

‘Ikai tali e tangi ‘a Po’oi ke fakasi’isi’i hono tautea´ Read More »

‘Alu ‘o tila´ ko e palopalema mo e fa’ee ‘ene fanau´ : Halaholo

KO E taha e kau talavou mei he famili taleniti ‘akapulu ‘i Nu’usila ni ko Samuel Halaholo na’e kau ia he tautea ki he ma’u mo e tufaki holo e faito’o konatapu ne tataki ‘e he kau kengi Commanchero.    Ko e mataapule ni ko Samuel Halaholo ‘aia na’e ‘iai hono kaha’u he ‘akapulu´ ‘o hangee

‘Alu ‘o tila´ ko e palopalema mo e fa’ee ‘ene fanau´ : Halaholo Read More »

Kumi ‘e he kau Polisi e fefine ne kaka ‘o maumau’i e kaa ‘ae kau Polisi ‘Aositelelia´

KUO ‘alu ke fakakina ‘aupito pe e kau poupou mo e  kau fakavilovilo ia ‘a e Mate ma’a Tonga´ mo e Toa Samoa´. Kae fakamalo kuo ‘osi e  tau’i e ipu ‘a mamani he ‘akapulu liiki´ he kuo popula e tokolahi ia he ngaue ‘a e kau fakavilovilo´.   Kuo tukuange mai ai ‘e he va’a tulefiki pe

Kumi ‘e he kau Polisi e fefine ne kaka ‘o maumau’i e kaa ‘ae kau Polisi ‘Aositelelia´ Read More »

Kei kumi tokotaha naˇá ne fakatupu ˇa e pekia he hala puleˇanga ˇi Nualei

Faˇu ˇe Sione Hia ˇOku kei fiu kumi ˇe he kau Polisi Tongá ˇi Nukuˇalofa tatau ˇi Hahake mo Hihifo pe ko hai naˇá ne fakahoko tamate tangata ˇi he taˇetokanga ko hono tuiˇiˇaki ha meˇalele ˇa ˇAhotau Taufuˇi mei Fuˇamotu ˇo tupu mei ai ˇene pekia he hala Taufaˇahau feˇungatonu mo Nualei ˇi he

Kei kumi tokotaha naˇá ne fakatupu ˇa e pekia he hala puleˇanga ˇi Nualei Read More »

Taˇu ˇe 10 teˇeki ke sivi ngaahi fale kiliniki nifo ˇoku fakaˇaongaˇi he kakai e fonuá

“ˇOku ˇikai ko ha fakalotokovi pe ko e paˇangá ka ko e malu ˇa e moˇui ˇa e kakai ˇo e fonuá naˇa mau oo ako ki ai.” Naˇe ˇoatu ˇe he nusipepa ni ˇi he uike kuoˇosi ˇa e kaveinga mahuˇinga ki he taau ˇa e ngaahi kiliniki falenifo fakataautaha, ˇoku nau fakahoko fatongia

Taˇu ˇe 10 teˇeki ke sivi ngaahi fale kiliniki nifo ˇoku fakaˇaongaˇi he kakai e fonuá Read More »