Monday 20th May 2024

30 September 2022

Kei tu’u pe e aleapu ia ko nautolu pe ‘ikai omi ‘o fai e ngaue tanu e hala : Seventeen

Tukuaki’i tokua ku maumau’i he Pule’anga e aleapau mo e ngaahi kautaha tanuhala´ ‘I HE pule’anga ‘o Faifekau Dr. Pohiva Tu’i’onetoa´ ko e taha ‘enau taumu’a ngaue´ ko hono tanu e ‘u hala ‘o Tonga´. Na’e tu’uaki leva e ngaue´ ‘o ma’u ‘e he kautaha ‘e 3 ‘aia koe  City Engineering ‘a Saia Moehau, Inter Pacific

Kei tu’u pe e aleapu ia ko nautolu pe ‘ikai omi ‘o fai e ngaue tanu e hala : Seventeen Read More »

‘Amanaki lelei ki ha fakataha PTOA, ka kuopau ke ‘uluaki faito‘o lavelavea: Semisi Sika

Faʻu ʻe Tonga Fonua Nukuʻalofa: Ko e taha ʻo e meʻa fakafiefia ki he kau poupou ʻo e Paati Fakatemokalati ʻOtumotu Angaʻofa pe ʻoku ʻiloa pe ko e PTOA, ke fai ha tuʻu fakataha ko e siofaki ki he teu fili siʻi ʻo e ngaahi vahenga ʻe tolu ʻo Tongatapu ʻoku ʻamanaki fakahoko ʻi he ʻaho

‘Amanaki lelei ki ha fakataha PTOA, ka kuopau ke ‘uluaki faito‘o lavelavea: Semisi Sika Read More »

Tu’utu’uni ke puke e veeni ‘a Ronnie Kivalu ‘o fakatau

NA’E tali ‘e Fakamaau Lahi, J Wylie ‘a e kole ‘a e Komisiona Polisi ‘a Nu’usila´ ke fakatau atu e veeni 1994 Toyota Landcruiser, fika MCG390 ‘a Ronnie Kivalu.    Ko Kivalu ‘oku lolotonga tali hopo ‘i he tukuaki’i ki he hu mai e faito’o konatapu Methamphetamine mei Tonga he koniteina me’akai. ‘Oku fakaangaanga ke toki

Tu’utu’uni ke puke e veeni ‘a Ronnie Kivalu ‘o fakatau Read More »

Hopoʻi kau tangata tukuakiʻi ki he haefale kaihaʻasi naunau ʻova he $3mano tupu mei he ʻOfisi Potungāue Tukuhaú

Faʻu ʻe Sione Hia Nukuʻalofa: Kuo fakaʻilo ʻe he kau Polisi ha kautangata ʻe toko 3 ko Siaosi ʻUlukivaiola taʻu 27 mei Kolofoʻou , Henelī Manuofetoa taʻu 40 ʻo Foʻui mo Viliami Tuʻipulotu taʻu 24 ʻo Lakepa ko e tukuakiʻi kinautolu ki he mole naunau ʻa e Potungaue Tukuhau feʻunga hono mahuʻinga mo e $31,500.00 he

Hopoʻi kau tangata tukuakiʻi ki he haefale kaihaʻasi naunau ʻova he $3mano tupu mei he ʻOfisi Potungāue Tukuhaú Read More »

Fana me‘afana ko ‘ene mamahi ‘i he tā e ‘ulu niu hono ‘api ‘uta

Faʻu ʻe Sione Hia Tofoa: Kuo halaia ʻa Nesiasi Kamoto taʻu 49 ʻo Tofoa ki he ongo tikite ʻe 2 ko e fakahanga ʻa meʻafana ʻo fanaʻi ki ha taha pehē ki hono maʻu ha meʻatau taʻelaiseni he ʻaho 8 ʻOkatopa 2021 ʻi Tofoa. ʻE toki hilifaki hono tautea ʻe Fakamaau Lahi Petunia Tupou ʻi ʻOkatopa.

Fana me‘afana ko ‘ene mamahi ‘i he tā e ‘ulu niu hono ‘api ‘uta Read More »

Fakapaea famili Sweden ʻi Vavaʻu he taʻu ʻe 5 ko e alea mo Lord Fulivai

Faʻu ʻe Tonga Fonua Vavaʻu: Ko e taha ʻo e talanoa fakaʻofa naʻe ʻohake ʻi he mitia fakasosiale ko e Facebook, ko e vahevahe ʻa e tangata mei Vavaʻu ko ʻAonga Taumalolo mei Holonga, ki ha kiʻi famili mei Sueteni(Sweden) naʻa nau fakapaea holo ʻi Vavaʻu ʻi ha taʻu nai ʻe 5 ko e fehālaaki ʻa

Fakapaea famili Sweden ʻi Vavaʻu he taʻu ʻe 5 ko e alea mo Lord Fulivai Read More »

Tukuange Fakamaau ‘a Hateni ko e ‘ikai sai e fakatotolo e kau Polisí

Faʻu ʻe Sione Hia Teʻekiu: Kuo faituʻutuʻuni ʻa Fakamaau lahi Petunia Tupou ke tukuange ʻa Hateni Kaufusi (36) ʻo Teʻekiu ke tonuhia ki he hia naʻe tukuakiʻi ki ai ko e kaihaʻa meʻalele he ʻaho 5 ʻo Sepitema 2021 ʻi Fasi pea ne to e fakahoko mo ha kaihaʻa fakamalohi he Pausa Lunaʻeva he hala Hihifo

Tukuange Fakamaau ‘a Hateni ko e ‘ikai sai e fakatotolo e kau Polisí Read More »

Moʻua taki $4afe ha ongo Faʻē naʻa na tataki ha polokalama Ujama

Faʻu ʻe Sione Hia Nukuʻalofa: Kuo tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau lahi Petunia Tupou ke totongi ʻe Vaiola Tupa(41) ʻo Ngeleʻia mo ʻAnaseini Pongi (36) mei Teʻekiu ha taki $4,000 ko hona moʻua ia ki he hia naʻa na fakahoko ko e fakalele ha kautaha tanaki paʻanga taʻefakalao pe ʻiloa ko e Ujama he taʻu 2020.    Ko

Moʻua taki $4afe ha ongo Faʻē naʻa na tataki ha polokalama Ujama Read More »