Monday 20th May 2024

24 August 2022

Loto mamani Komisoni ‘Uhila he TPL hono fakafufuu’i alea mo e fakamo’oni aleapau mo e Green Energy Technology Talekita ai a Lord Fakafanua.

‘Oku ma’u he nusipepa ni ‘a e tatau ‘o e fetohi’aki he vaha’a ‘o e CEO le’ole’o ‘o e Komisoni ‘Uhila ‘a Tonga ‘i he 2019 pea mo e CEO ‘o e Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga Mr. Setitaia Chen pea pehee ki he pule pa’anga Mr. Steven ‘Esau pea mo e Talekita ‘o e kautaha ko e […]

Loto mamani Komisoni ‘Uhila he TPL hono fakafufuu’i alea mo e fakamo’oni aleapau mo e Green Energy Technology Talekita ai a Lord Fakafanua. Read More »

Fakafoki he Taki´ e document mahu’inga ki ha kulupu tila faito’okonatapu makatu’unga hono puke fakamalohi’i e fanau ‘o e taha he kau Tokoni Komisiona polisi

KUO ma’u ‘e he nusipepa ni ha fakamatala falala’anga mei he kau polisi´ felaave’i mo e tohi ko ha Diary ‘oku lekooti ‘i loto ai ha mape fekau’aki mo ha feitu’u ngaohi’anga faito’okonatapu he vahenga hahake´.  Na’e puke ‘e he timi Drug Task Force ‘a e kau Polisi´ he ‘aho Sapate 3 ‘o Ma’asi 2019

Fakafoki he Taki´ e document mahu’inga ki ha kulupu tila faito’okonatapu makatu’unga hono puke fakamalohi’i e fanau ‘o e taha he kau Tokoni Komisiona polisi Read More »